Штампа

Важне информације

Распоред часова предметна настава Б смена - матична школа

Распоред часова предметна настава А смена - матична школа

Распоред часова предметна настава - ИО Стапари

Осигурање ученика

Календар образовно-васпитног рада

Термини  индивидуалних разговора са родитељима - РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Термини индивидуалних разговора са родитељима - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Термини индивидуалних разговора са родитељима - ИО  СТАПАРИ

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА 

Распоред допунске наставе II полугодиште

Распоред додатне наставе II полугодиште

Распоред секција II полугодиште

Припремна настава

Правила понашања у школи

Правила одевања

Ватрогасна узбуна - упутство у случају опасности

Распоред звоњења

 Прво полугодиште:

Распоред писаних провера - МАТИЧНА ШКОЛА

Распоред писаних провера - СТАПАРИ

Распоред допунске наставе - матична школа

Распоред додатне наставе - матична школа

Распоред допунске наставе - Стапари 

Листа изабраних уџбеника од првог до осмог разреда

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

страни језик ИО Стапари