Штампа

Важне информације

Распоред часова предметна настава Б смена - матична школа

Распоред часова предметна настава А смена - матична школа

Распоред часова предметна настава - ИО Стапари

Календар образовно-васпитног рада

Термини  индивидуалних разговора са родитељима - РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Термини индивидуалних разговора са родитељима - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Термини индивидуалних разговора са родитељима - ИО  СТАПАРИ

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА II ПОЛУГОДИШТЕ

Припремна настава

Распоред допунске наставе 

Распоред додатне наставе 

Распоред секција 

Распоред провера I полугодиште 

Осигурање ученика

Правила понашања у школи

Правила одевања

Ватрогасна узбуна - упутство у случају опасности

Распоред звоњења

Листа изабраних уџбеника од првог до осмог разреда

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред