Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Поштовани родитељи будућих првака,

     ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.
У први разред основне школе у школској 2023/24. години (редован упис) уписују се деца рођена од 1.
03. 2016. до 28. 02. 2017. године.

 

Деца рођена у периоду од 01. 03. 2017. до 31. 08. 2017. године (узраст од 6. до 6,5. године), могу се уписати у први разред,  након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

Уписују се и деца старија од 7. година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис у школу за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 3. априла 2023. године и траје до 31. маја 2023. године.
Тестирање деце обавља се по извршеном упису у термин
има који одреди психолог школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима установе. У том случају, родитељ је у писаној форми поднео молбу за упис, преко секретара школе, до 01. 02. 2023. године. Молбе се разматрају до краја априла месеца и решавају тек након попуне места за децу која територијално припадају школи.

Родитељи приликом уписа не доносе ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, као и податке о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно д ага родитељ донесе у школу.

Пријава детета за упис у први разред је обавезна.  

Родитељи/законски заступници треба да преко портала е-Управа од 3. 4. 2023. године до 31. 5. 2023. године изврше пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за успис и тестирање детета у ОШ, од 20. марта до 31. маја 2023. године. Родитељи ће на порталу е-Управе изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу на проверу зрелости за полазак у први разред коју врши психолог школе.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће у име родитеља, термин за тестирање детета заказати кроз апликацију еУправе. У том случају, у времену од 12 -14 часова, родитељ може позвати психолога школе, Радицу Благојевић Радовановић (тел. 064/614 38 89).

 

Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи,

Добро дошли  у Прву основну школу краља Петра II

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА!

 

 

Упис у припремни предшколски програм 

 

Поштовани родитељи,

Школа ће вршити упис деце рођене од 01. 03.2017. до 28. 02.2018. године у припремни предшколски програм за школску 2023/2024. годину почев од 01. 04.2023. године.

Упис ће се вршити од 3. априла до 31. маја 2023. године.

 

Документа која су потребна за упис:

-Извод из матичне књиге рођених

-Потврда о месту пребивалишта

-Потврда лекара о здравственом прегледу детета

 

Уколико имате додатна питања  у вези са уписом у припремни предшколски програм можете се обратити секретару школе и путем телефона на број 065/5159934 сваког радног дана од 12,00 до 14,00 часова.

 Драги наши будући ПРЕДШКОЛЦИ и родитељи,

Добро дошли  у Прву основну школу краља Петра II

СРЕЋАН ПОЧЕТАК!