Штампа

Правила понашања у школи

У циљу повећања безбедности и сигурности наших ученика на седницама Педагошког колегијума и Тима за безбедност усвојена су  правила која су ученици дужни да поштују. Правила се могу прочитати на линку:

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ