Штампа

Упис у први разред и припремни предшколски програм у 2018/2019.години

 

О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ

 

Поштовани родитељи/старатељи

 1.

Упис   деце у први разред  школске 2018/2019.године вршиће се  од  2. априла до 31.маја 2018. године. Родитељи су дужни да упишу своју децу у основну школу уколико она до почетка школске године имају најмање шест и по, а  највише седам и по година. Школску 2018/2019. годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2011. до 28.02.2012. године.

 У први разред могу се уписати и деца са шест година, после провере спремности за полазак у школу,као и деца старија од  седам и по година, која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

Документа која се подносе за упис у први разред:

- Извод из матичне књиге рођених ;

- Потврда лекара да  је дете способно за редовну  наставу ;

- Уверење о пребивалишту;

- Уверење о завршеном припремном предшколском програму ( добија се у вртићу или у  школи , у зависности где је дете похађало и може се накнадно доставити када родитељима буде уручено у предшколској установи коју је дете похађало).

            Упис у први разред  и припремни предшколски програм вршиће се од 09 до 14 часова у канцеларији секретара школе.

2.

Упис деце (рођене у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013. године. у  припремни предшколски програм вршиће се  од  2. априла до 31.маја  2018. године.

Документа која се подносе за упис у припремни предшколски програм:

–  Извод из матичне књиге рођених ;

–  Потврда лекара да  је дете способно за редовну  наставу које издаје изабрани педијатар ;

–  Уверење о пребивалишту

 

Полазници  продуженог боравка укључују се у продужени боравак на основу захтева родитеља.

Директор школе 

Никола Бацетић

 

 ДРАГИ НАШИ БУДУЋИ ЂАЦИ,ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!

УНАПРЕД СЕ РАДУЈЕМО ОСМЕСИМА КОЈИМА ЋЕТЕ УЛЕПШАТИ ШКОЛУ