Штампа

Важне информације

Распоред часова предметна настава

Распоред часова Стапари

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Ватрогасна узбуна - упутство у случају опасности

Распоред звоњења- нормалне околности

Распоред одржавања допунске наставе

Распоред  одржавања допунске наставе_Стапари

Распоред одржавања додатне наставе

Распоред  одржавања додатне наставе Стапари

Термини индивидуалних разговора са родитељима - матична школа

Термини  индивидуалних разговора са родитељима у Стапарима

Распоред писаних провера 

Листа изабраних уџбеника од првог до осмог разреда

Нови изабрани уџеници су у  2. 3. 6. и 7 разреду, Уколико  користе уџбенике  од претходне године у 2. и 6. разреду, ученици неће имати активационе кодове за електронске уџбенике.

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

страни језик ИО Стапари