Превенција

Штампа

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ ПРЕВЕНЦИЈА И РЕАГОВАЊЕ

У оквиру пројекта Зауставимо дигитално насиље који реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, УНИЦЕФ-а и компанија Теленор настао  је приручник “Дигитално насиље- превенција и реаговање”,намењен је ученицима, наставницима, родитељима, као и свима који раде на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. Приручник садржи садржаје везане за дигиталну комуникацију, дигитално насиље, резултате истраживање код нас и у свету, превенцију дигиталног насиља, реаговање на дигитално насиље…

Ресурси

Дигитално насиље      

Кликни  безбедно

Бирај речи хејт спречи 

Нетпатрола