Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД И ПРЕДШКОЛСКО У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ

Резултат слика за djaci prvaci

 

Прва основна школа краља Петра II у Ужицу уписује ученике првог разреда и полазнике припремног предшколског програма од 1. априла 2019. године и он траје до 31. маја 2019. године.

 

 

У први разред основне школе уписују се сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година тј. деца рођена у периоду од 01. марта 2012. до 28.фебрурара 2013. године.

У предшколску групу упусују се сва деца у години пред полазак у школу тј. деца рођена од 01. марта 2013. године до  28. фебруара 2014.године.

Потребна документација за упис у први разред:

  - Извод из матичне књиге рођених за дете;

  - Лекарско уверење;

  - Потврда о пребивалишту;

 - Уверење о завршеном припремном предшколском програму (може се накнадно доставити када родитељима буде уручено у предшколској установи коју је дете похађало). 

Потребна документација за упис у предшколске групе:

  - Извод из матичне књиге рођених за дете;

  - Лекарско уверење које издаје изабрaни педијатар.

  - Потврда о пребивалишту;

Упис се врши код секретара школе, сваког радног дана у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Напомена: Родитељи или законски заступници детета могу да изаберу да ли ће извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту прибавити од надлежних органа или ће препустити Школи да прибави тражене документе на основу размене података из службених евиденција између органа Управе.

Такође се обавештавају родитељи који су предали захтев за упис у први разред за децу која територијално не припадају жељеној школи да ће до 30 априла текуће године бити обавештени да ли је упис њихове деце одобрен, водећи рачуна о просторним и кадровским могућностима школе.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ