Штампа

ЧАС ЗА УГЛЕД

   На 60. Сајму књига  29. октобра 2015. године, у оквиру школског дана, представљено је  издање издавачке куће Едука зборник припрема за угледне часове разредне и предметне наставе под називом „Час за углед".

   На страницама зборника своје место је пронашао и угледни час Славице Ристовић, учитељице у нашој Школи.

 

Зборник Час за углед настао је као плод Едукиног конкурса за најбоље припреме за угледне часове разредне и предметне наставе у основној школи, расписаног ове године. Конкурс и Зборник показују уверење да наставна пракса увек представља врело нових идеја и живи извор методичких и дидактичких умећа на које треба скретати пажњу, и које ваља пратити и умножавати. Зборник има два тома: један је намењен разредној, а други предметној настави, и представља тек прво у низу планираних издања намењених наставној пракси. 

   О Зборнику су говорили: проф. др Бошко Влаховић, проф. др Оливера Радуловић, мр Весна Поповић и Јелена Журић.