Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2019/20.

На основу дописа Министарства, просвете и науке од 18.02.2019. а оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава, наредне 2019/20. школске године бесплатне уџбенике добијају:

1)      ученици чији су родитељи примаоци новчане социјалне помоћи

2)      ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно који образовање стичу по ИОП-у

3)      ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

РОДИТЕЉИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА ДО 14.03.2019. СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1)    За ученике  чији су родитељи примаоци новчане социјалне помоћи – решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (информацију о примаоцима соц. помоћи одељ.старешине ће добити од помоћника директора)

2)    За  ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовање стичу по ИОП-у- документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

3)    За ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања- потврда образовно-васп. установе о својству ученика, односно студента. Потврда се прилаже за свако дете.

* За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду јер иста поседује податке о наведеним ученицима.

 

 

 

 

                                                                                                              Директор школе

                                                                   Никола Бацетић