Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

Распоред одржавања секција школска 2018/2019.год.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II, УЖИЦЕ – РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕКЦИЈА

Школска година 2018/2019.

 

                                                                                                         

разред

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

Весна Шекељић


ПЕТАК, 13-13.45 часова- НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА


Јулија Филиповић


СРЕДА,  7. ЧАС- ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Биљана Кнежевић


ПОНЕДЕЉАК,  6. ЧАС- ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА


Љиљана Јелисавчић


ПЕТАК, 13-13.45 часова- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Јасна Радосављеви


ЧЕТВРТАК, 7. ЧАС- ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Стевка Жунић

СРЕДА, 7. ЧАС- ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА

Ивана Јанковић

ЧЕТВРТАК, 7. ЧАС- ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА


Горан Бојовић


СРЕДА , 6, 7 ЧАС, Б СМЕНА- РОБОТИКА

Биљана Бојовић


СРЕДА , 6, 7 ЧАС, А СМЕНА- ИНФОРМАТИЧКО-ПРОГРАМЕРСКА СЕКЦИЈА

Оливера Крстић


УТОРАК  ПРЕТЧАС, ЧЕТВРТАК 7. ЧАС- ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКА СЕКЦИЈА

Кристина Љубичић Ђорђевић


ПЕТАК,  7. ЧАС (ОД ФЕБРУАРА)- СТРЕЉАШТВО

Никола Мићевић

УТОРАК, 7.ЧАС, Б СМЕНА- ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА

Александар Милосављевић


СРЕДА, 7. ЧАС- САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА

Марина Маркићевић

УТОРАК, ПРЕТЧАС, ЧЕТВРТАК, 7. ЧАС- РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА

Ненад Вукајловић

ЧЕТВРТАК, 6. ЧАС, СМЕНА А- ВЕРСКА СЕКЦИЈА

Драган  Вићентић

СРЕДА, 7. ЧАС- ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

 

У Ужицу, 17.09.2018.                                                                                                                                                                    Директор школе

                                                                                                                                                                     Никола Бацетић