Прва основна школа краља Петра II

 • DSCN0313
Штампа

Све што треба да знате о упису у средњу школу за 2018.

Резултат слика за завршни испит кораци

Пријављивање кандидата за прјемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)
11 – 14. маја  Од 09 – 14 часова.

 • Полагање пријемног испита за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику 26. маја – 10 часова

 • Полагање пријемног испита у музичким школама 01. 02. и 03. јуна у 10 часова

 • Полагање пријемног испита у балетским школама 03. 04. и 05. јуна у 10 часова

   

 

 • Полагање  пријемног испита у уметничким школама ликовне области, обавиће се 01. 02. и 03. јуна од 9 до 12 и
  од 14 до17 часова

 

 • Полагање пријемног испита у Математичкој гимназији и математичким одељењима обавиће се
  02. јуна од 12 до 14 часова

 

 • Полагање пријемног испита у школама за ученике с посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике у рачунарској гимназији (математика) обавиће се 03. јуна од 10 до 12 часова испит из математике, од 14 до 16 часова испит из физике

 

 • Полагање пријемног испита у школама за ученике с посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) обавља се 02. и 03.јун од 10 до 12 часова

 • Пријављивање кандидата и подношење потврда о оствареним спортским резултатима за упис у Спортску гимназију врши се 02.и 03.јун од 9 до 14 часова

1.КОРАК

Полагање завршног испита

 

 • 15. јуна до 14:00 часова у школи ће бити истакнут распоред ученика по учионицама (по азбучном реду)


18. јуна од 09:00 до 11:00 часова полаже се завршни испит из српског језика (на испит је неопходно понети ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаном шифром испод фотографије)

 

 

- 19. јуна од 09:00 до 11:00 часова полаже се завршни испит из математике (на испит је неопходно понети ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаном шифром испод фотографије)


 • 20. јуна од 09:00 до 11:00 часова полаже се завршни испит из комбинованог теста (на испит је неопходно понети ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаном шифром испод фотографије)

Ученици су обавезни дасва три дана дођу у      школу

 

у 8:15 часова.

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР

 

ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

I ДАН – СРПСКИ ЈЕЗИК
 • ГРАФИТНА ОЛОВКА

 

 • ХЕМИЈСКА ОЛОВКА

 

 • ГУМИЦА
ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР

 

ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

  1. ДАНМАТЕМАТИКА

 • ГРАФИТНА ОЛОВКА

 • ХЕМИЈСКА ОЛОВКА

 

 • ГУМИЦА

 

 • ЛЕЊИР

 

 • ТРОУГАО

 

 • ШЕСТАР
ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР

 

ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

  1. ДАНКОМБИНОВАНИ ТЕСТ
 • ГРАФИТНА ОЛОВКА

 

 • ХЕМИЈСКА ОЛОВКА

 

 • ГУМИЦА

2.КОРАК

 • Најкасније до 22. јуна до 08:00 часова

 

Прелиминарни резултати завршног испита


 • 23. јуна од 8:00 до 16:00Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у школи

 • 25. јуна од 8:00 до 16:00Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружној уписној комисији (Школска управа у Ужицу)


 • 28. јуна до 08:00Објављивање коначних резултата завршног испита


3.КОРАКПопуњавање и предаја листе жеља у школи и унос у базу података

 

Упис жеља се врши од 29. - 30. јуна од 8:00 до 15:00 часова по следећем распореду:

 

29.06. од 8:00 до 15:00-VIII1 уч. математика1
од 8:00 до 15:00–VIII2 уч. енглески

од 8:00 до 15:00–VIII3 уч. техничко

 

         од 8:00 до 15:00–VIII4 уч. српски 2

 

        од 8:00 до 15:00–VIII5 уч. српски 1

од 8:00 до 15:00–VIII6 уч. математика2

од 8:00 до 15:00–VIII7 уч. музичко

 

30.06. од 8:00 до 15:00 часовадан за накнадне пријаве и корекције

 -Упис жеља се врши уз присуство одељенских старешина

 

-Ученици приликом уписа жеља морају водити рачуна да им здравствена уверења покривају жељена занимања

 

-Листе жеља морају бити потписане од стране родитеља.

4.КОРАК


 • 04. јула од 8:00 часова провера листе жеља од стране ученика у школи

 

 • 04. јула од 8:00 до 15:00 часова пријем приговора ученика на објављене жеље и уношење исправки


 5.КОРАК


- 05. јул од 12:00 часова објављивање званичне листе жеља ученика у школиВАЖНЕ НАПОМЕНЕ


-На завршни испит морају да изађу сви ученици осмог разред (изузетно,ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року).

 

-На завршном испиту ученик може да оствари укупно 40 поена из сва три теста (српски језик 13 поена, математика 13 поена, комбиновани тест 14 поена).

 

-Редни број ученика на списку одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

 

-Испит почиње у 09 часова и траје 120 минута.

-На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.

 

-Ученик је дужан да на испиту поступа по упутствима дежурних наставника.У случају да ученик не поштује упутства од стране дежурног наставника биће удаљен са завршног испита.

 

-Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 09:45 часова и у периоду од 10:45 до 11 часова.
-Када ученик заврши израду теста треба да позове дежурног наставника подизањем руке и након предаје теста напусти простор тако да не ремети рад других ученика
- Након објављивања прелиминарних резултата, ученик заједно са родитељем или старатељем има право увида у свој тест и право приговора школској испитној комисији уколико сматра да је оштећен.

 
-Родитељима-старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.

 

- У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ-старатељ је у обавези да то пријави одељенском старешини до 08 часова на дан полагања.

 

- Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи - старатељи пријављују одељенском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита.

 

6.КОРАК


08. јула  од 8:00 часова објављивање званичних резултата расподеле ученика по школама и образовним профилима.
7.КОРАК

09. јула од 8:00 до 15:00 часова  10. јула од 8:00 до 15:00 часова

 

Упис ученика у средње школе- први уписни круг

 

 • Ученици који су распоређени (примљени) подносе оригинална документа за упис у

 

школу у коју су распоређени


8.КОРАК


 • 08. јула до 20:00 часова објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу


 • 09. јула од 8:00 до 15:00 часовапопуњавање предаја и уношење листа жеља ученика за други уписни круг9.КОРАК


 • 11. јула до 08:00 часова објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу.

 

 • 12. јула од 8:00 до 15:00 часова упис ученика у средње школе-други уписни круг

 

 • 11. јула до 20:00 објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга


Ученик је положио завршни испит и самим изласком на испит, чиме стиче сведочанство о завршеном основном образовању.

 

Ипак напомињемо, да је за упис жељене средње школе, неопходно освојити што већи број поена из сва три теста!- ПРАВО НА РАНГИРАЊЕ РАДИ УПИСА У ГИМНАЗИЈУ И СТРУЧНУ ШКОЛУ У ТРАЈАЊУ ОД 4 ГОДИНЕ СТИЧЕ САМО УЧЕНИК КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО НАЈМАЊЕ 50 БОДОВА УКУПНО.

 

-УЧЕНИЦИ КОЈИ УПИСУЈУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (нпр. на основу мишљења здравствене комисије) СЕ УБРАЈАЈУ У ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊУ ОБЈАВЉЕН У КОНКУРСУ А НЕ КАО ПРЕКОБРОЈНИ.

РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ИСКОНТРОЛИШУ ТАЧНОСТ УНЕТИХ ЛИСТА ЖЕЉА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
СРЕЋНО!