Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

Наставнице наше школе Емина Јеремић Мићовић и Јелена Максимовић- приређивачи и аутори уџбеника

Јелена  Максимовић и Емина Јеремић  , професорке енглеског језика у нашој школи, урадиле су адаптацију уџбеника Cambridge University Press - Super Minds (за први разред) и Eyes Open (пети разред)

Фотографија корисника Прва Основна Школа Андријаш

Колегиница Емина је ауторка адаптације уџбеника 
Smiles 1 (први разред) и Right on 1 (пети разред). Уџбеници су изашли у издању IK Express Publishing.

Уџбенике реномираних издавача требало је прерадити и ускладити са новим Планом и програмом наставе и учења, са посебним освртом на оствареност исхода у првом и петом разреду.