Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

Распоред припремне наставе за завршни испит ученика осмог разреда април школске 2017/2018.године

 

Резултат слика за pripremna nastava

Током другог полугодишта школске 2017/2018. године за ученике осмог разреда организује се припремна настава из предмета које ће полагати  на завршном испиту / српски језик, математика, историја, географија, физика, биологија и хемија /. У плану је да се током фебруара, марта, априла и маја реализује одређени број часова из сваког предмета. Распоред је истакнут за месец мај, а за остале месеце ће се накнадно истаћи.

Припрема ће се организовати и после завршетка редовне наставе / ученици осмог разреда завршавају 31.маја /, тако што ће током наредне две седмице / од 1. до 14. јуна / ученици имати часове из ових седам предмета по  распореду који је важио током године.

мај:                                Часови се реализују у супротној смени по следећем распореду:

Одељење

Српски

Језик

Математика

Историја

Географија

Физика

Биологија

Хемија

VIII-1

Уторак предчас

16.4.   6 час

30.4.   6 час

А смена

10.04.  7 час

17.4. 5 час, А смена

19.4.  7 час ,А смена

17.4.  6 час, А смена

20. 4.  6 час, А смена

VIII-2

Среда   7 час

16.4.   7 час

30.4.   7 час

А смена

11.04.  7 час

17.4.  6 час, А смена

19.4.  5 час ,А смена

19.4.  6 час, А смена

 

VIII-3

Четвртак  7 час

10,17,24.4   6 час, Б смена

Понедељак 7 час 23.04.

11.4

10.4.   5 час, Б смена

23.4.  5 час

12. 4.  5 час, Б смена

VIII-4

Уторак  7 час

10,17,24.4   7 час, Б смена

Петак 7 час            27. 04.

11.4

10.4.   6 час, Б смена

23.4.  6 час

12.4.  6 час

Б смена

VIII-5

Петак предчас

Петак 6 час или 2 час поподне

12.04. 7 час

17.4.  7 час, А смена

19.4.  6 час ,А смена

26.4.  Б смена , педчас

23.4.  7 час, А смена

VIII-6

Срда  6 час

10,17,24.4   5 час, Б смена

Среда  7 час, 11.04.

13.4

10.4.  7 час, Б смена

25.4.  5 час

12.4.  7 час, Б смена