Прва основна школа краља Петра II

 • 1skola
 • 300863161 1295476421193306 4572904186483770844 n
 • engleski2023
 • IMG 2219
 • mask2023
 • konopac2023
 • stapari23
 • roditelji2023
 • sport2023
 • strelci2023
 • kacer24
 • pozoriste 2023 4
 • gitare20231
 • 5skola
Штампа

Обавештење о пријави, подношењу документације и критеријумима уписа ученика у продужени боравак

Прва основна школа краља Петра II

23.08.2023. године, Ужице

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о пријави, подношењу документације и критеријумима уписа 

ученика у продужени боравак 

Пријава и подношење документације за упис ученика у продужени боравак у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу вршиће се од уторка 29.08.2023.год. до петка 01.09.2023.год. у периоду од 12:00  до 14:00 часова у просторији продуженог боравка ( у приземљу).

Право на пријем у продужени боравак у Прву основну школу краља Петра II у Ужицу

имају ученици првог и другог разреда  чији су се родитељи позитивно изјаснили путем анкете.

Продуженим боравком у школској 2023/24. години биће обухваћено 60 ученика првог и 60 ученика другог разреда.

Критеријуми за пријем у продужени боравак су следећи:

 

1. ученици чији су родитељи/старатељи корисници социјалне помоћи (доказ - потврда или решење Центра за социјални рад о праву коришћења социјалне помоћи за текућу календарску годину)

2. ученици чији су родитељи самохрани

- Самохраним родитељем се сматра родитељ који сам врши родитељско право на основу одлуке суде (доказ- фотокопија решења суда), или сам врши родитељско право када је други родитељ непознат (доказ - извод из матичне књиге рођених ученика), или је преминуо (доказ - извод из матичне књиге умрлих родитеља),  или када само он живи са дететом а суд није донео одлуку о вршењу родитељског права (доказ- изјава самохраног родитеља са два сведока о члановима породичног домаћинства оверена код нотара).

- Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају када је други родитељ потпуно или трајно неспособан за привређивање (доказ- потврда лекара), а није стекао право на пензију или када се други родитељ налази на издржавању  казне дуже од шест месеци (доказ - потврда затворске установе).

- Не сматра се самохраним родитељ који по престанку раније брачне , односно    ванбрачне заједнице, заснује нову брачну, односно ванбрачну заједницу.

3. ученици чија су оба родитеља / старатеља радно ангажована (доказ за оба родитеља- потврда предузећа,установе о радном ангажовању, потписна и печатирана- оригинал).

За трећи критеријум  ће се узимати у обзир редослед пријава за упис  у продужени боравак уколико  интересовање буде  велико.

  ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

о пријави ученика у продужени боравак

Поводом уписа ученика у продужени боравак, по основу другогог критеријума као ученици самохраних родитеља, потребно  је доставити у документацији, поред копије решења суда и потврду о радном ангажовању родитеља из предузећа или установе, потписну и печатирану - оригинал.