Штампа

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ У АВГУСТУ 2018/19.

МАТИЧНА ШКОЛА

 

ПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК – 5-3 – 1 УЧЕНИК – ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК:ЈУЛИЈА ФИЛИПОВИЋ

УТОРАК , 20.8.2019.  од 10,00 до 11 ,30

СРЕДА, 21.8.2019. од  10,00 до 11,30

ЧЕТВРТАК, 22.8.2019.од 10,00 до 11,30

ПЕТАК, 23.8.2019 од  10,00 до 11,30

ПОНЕДЕЉАК 26.8.2019. од 10,00 до 11,30

ШЕСТИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА – 6-3 И 6-4 – 5 УЧЕНИКА –ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК:МАРИЈА РАКИЋ

УЧИОНИЦА – КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ

УТОРАК , 20.8.2019.  од  8,00 до 9 ,30

СРЕДА, 21.8.2019. од  8,00 до 9,30

ЧЕТВРТАК, 22.8.2019.од 8,00 до 9,30

ПЕТАК, 23.8.2019 од  8,00 до 9,30

ПОНЕДЕЉАК 26.8.2019. од 8,00 до 9,30

СЕДМИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА – 7 3 И 7-6 ОДЕЉЕЊЕ – 12 УЧЕНИКА – ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК:НЕБОЈША ЧУМИЋ

УЧИОНИЦА :  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ

УТОРАК , 20.8.2019.  од  8,00 до 9 ,30

СРЕДА, 21.8.2019. од  8,00 до 9,30

ЧЕТВРТАК, 22.8.2019.од 8,00 до 9,30

ПЕТАК, 23.8.2019 од  8,00 до 9,30

ПОНЕДЕЉАК 26.8.2019. од 8,00 до 9,30

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА   - ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА – МАТИЧНА ШКОЛА

 

ПЕТИ РАЗРЕД

УТОРАК,  27.8.2019. ОД  10,00  ДО 10,45  - СРПСКИ ЈЕЗИК /ПИСМЕНИ – КАБИНЕТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

СРЕДА, 28.8.2019. ОД 10,00 ДО 10,15 –СРПСКИ ЈЕЗИК/УСМЕНИ – КАБИНЕТ ЗАСРПСКИ ЈЕЗИК

/ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: ЈУЛИЈА ФИЛИПОВИЋ, ОЛИВЕРА ДРОБЊАКОВИЋ И  ВЕСНА ШЕКЕЉИЋ/

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

УТОРАК, 27.8.2019. –  ОД 8,00 ДО 8,45 -  МАТЕМАТИКА /ПИСМЕНИ – КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ

СРЕДА, 28.8.2019. – МАТЕМАТИКА/УСМЕНИ –  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ

6-3 – ОД 8,00 ДО 8,30 – 2 УЧЕНИКА

/ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ : БОЈАНА ВЕСОВИЋ  , МАРИЈА РАКИЋ,  НЕБОЈША ЧУМИЋ/

6-4 – ОД 8,30 ДО 9,15 – МАТЕМАТИКА 1 – 3 УЧЕНИКА

/ДАНИЈЕЛА НЕСТОРОВИЋ, МАРИЈА РАКИЋ , НЕБОЈША ЧУМИЋ/

 

СЕДМИ РАЗРЕД

УТОРАК, 27.8.2019. ОД 8,00 Д0 8,45 - МАТЕМАТИКА /ПИСМЕНИ –  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ

СРЕДА, 28.8.2019. – МАТЕМАТИКА /УСМЕНИ – КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ

7-3 – ОД 9,15 ДО 10,45 /6 УЧЕНИКА/

/КОМИСИЈА: ЕМИНА ЈЕРЕМИЋ МИЋОВИЋ, НЕБОЈША ЧУМИЋ , МАРИЈА РАКИЋ /

7-5 – ОД 10,45 ДО 12,15 – 6 УЧЕНИКА

/КОМИСИЈА:  ДАНИЈЕЛА НЕСТОРОВИЋ, МАРИЈА РАКИЋ  , НЕБОЈША ЧУМИЋ/

 

Ужице, 28.6.2019.                                                                               

    Данијел Радевић

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ   ИО СТАПАРИ – ШКОЛСКА 2018/19.

 

ШЕСТИ РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК- 2 УЧЕНИКА- ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК :БИЉАНА ЦРНИЋ

УТОРАК , 20.8.2019.  од  8,00 до 9 ,30

СРЕДА, 21.8.2019. од  8,00 до 9,30

ЧЕТВРТАК, 22.8.2019.од 8,00 до 9,30

ПЕТАК, 23.8.2019 од  8,00 до 9,30

ПОНЕДЕЉАК 26.8.2019. од 8,00 до 9,30

 СЕДМИ РАЗРЕД-

СРПСКИ ЈЕЗИК – 1 УЧЕНИК ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК :БИЉАНА ЦРНИЋ

УТОРАК , 20.8.2019.  од  9,45 - до 11,15

СРЕДА, 21.8.2019. од  9,45 - до 11,15

ЧЕТВРТАК, 22.8.2019.од 9,45 - до 11,15

ПЕТАК, 23.8.2019 од  9,45 - до 11,15

ПОНЕДЕЉАК 26.8.2019. од 9,45 - до 11,15

 

БИОЛОГИЈА – 2 УЧЕНИКА- ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК :ИВАНА ПОЊАВИЋ

УТОРАК , 20.8.2019.  од  8,00 до 9 ,30

СРЕДА, 21.8.2019. од  8,00 до 9,30

ЧЕТВРТАК, 22.8.2019.од 8,00 до 9,30

ПЕТАК, 23.8.2019 од  8,00 до 9,30

ПОНЕДЕЉАК 26.8.2019. од 8,00 до 9,30

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА – ИО СТАПАРИ – ШКОЛСКА 2018/19.

ШЕСТИ РАЗРЕД:

УТОРАК,  27.8.2019. ОД  8,00 ДО 8,45 - СРПСКИ ЈЕЗИК /ПИСМЕНИ

/присутан предметни наставник/

СРЕДА, 28.8.2019. ОД 8,00 ДО8,30  –СРПСКИ ЈЕЗИК/УСМЕНИ

/КОМИСИЈА: БИЉАНА ЦРНИЋ, ВЕСНА КОВАЧЕВИЋ , АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ/

СЕДМИ РАЗРЕД:

УТОРАК,  27.8.2019. ОД  9,00  ДО 9,45 - СРПСКИ ЈЕЗИК /ПИСМЕНИ

/присутан предметни наставник/

УТОРАК,  27.8.2019. ОД 10,00   ДО 10,30 –БИОЛОГИЈА

/КОМИСИЈА: АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, ИВАНА ПОЊАВИЋ, СВЕТЛАНА БУКВИЋ/

СРЕДА, 28.8.2019.ОД 8,30- ДО 8,45   –СРПСКИ ЈЕЗИК/УСМЕНИ

/КОМИСИЈА: АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, БРАНКА ЦРНИЋ, ВЕСНА КОВАЧЕВИЋ/

 

 

Ужице, 28.6.2019.                                                                                          Директор школе

 

                                                                                                                           Данијел Радевић