Штампа

Распоред одржавања часова допунског рада школска година 2018/2019 смена Б

ВРЕМЕ: 13.00 – 13.45

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

разред

 

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8


Биљана Кнежевић

српски језик

25

 

27

26

22

 

24

23

19

 

20

22

10

 

12

13

      Љиљана Јелисавчић

      

српски језик

       

9

10

11

 

6

7

8

 

4

5

6

 

      Марија Буквић

српски језик

15

14

20

27

4

12

11

18

1

2

8

15

6

14

13

20


       Ивана Јовичић

енглески језик

   

7,21

14, 28

   

5,19

12,26

   

2,16

23,30

   

7,21

14,28

    Јелена Максимовић

енглески језик

21

28

   

19

17

 

5,26

16,30

23

   

14,28

12,26

 

7,21

    Данијела Несторовић

енглески језик

13

27

25

28

11

25

23

14

8

14,28

20

16

8,22

12

18

14


      Марина Mарјановић

немачки језик

   

11

21

 

17

9

7,21

22

 

6

23

 

26

4

7,21

      Слађана Станојевић

немачки језик

         

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18


Бранко Мићовић

математика

 

28

25

   

12,26

9,23

   

8,23

6,20

   

7,21

4,18

 

Милка Зарић

математика

   

КАО У СМЕНИ А

 

КАО У СМЕНИ А

КАО У СМЕНИ А

КАО У СМЕНИ А


Саша Ј. Вујовић

математика

28

   

26

15,19

   

10,24

2,16,30

   

7,21

14,28

   

5,19


   Биљана Антонијевић

историја

20

19

17

21

18

17

15

19

22

21

24

23

24

23

21

25


Ивана Јанковић

историја

14

20

   

12

11

   

23

15

   

7

6

   

Бранка Кремић

биологија

       

22

23

24

26

 

13

14

16

3,24

4,25

5,26

7,28

Милева Рогић

биологија

         

26

       

9,30

     

21

 

Стевка Жунић

географија

       

8

22

12

26

6

8

20

22

4

6

18

20


Јелена Дејовић

физика

           

8,22

24,31

   

19,26

21,28

   

17,24

26


Весна Димитријевић

физика

         

9

10

11

 

20

21

22

 

18

19

20

       Катарина Савић

хемија

СРЕДА 7 ЧАС

Светлана Буквић

хемија

           

18

4

   

22

8

   

20

20

                                   
У Ужицу, 17.09.2018.                                                                                                                                                                                                              Директор Школе

 

 Никола Бацетић