Штампа

Термини индивидуалних разговора одељењских старешина и наставника са родитељима у школској 2018/19. години

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА  / ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА /

 

Име и презиме

Одељење

Време предвиђено за индивидуалне раговоре

Љиљана Николић

1-1, смена Б

петак, 3.час

Гордана Бућић

1-2, смена Б

четвртак, 2.час

Нада Радојичић

1-3, смена Б

понедељак, 2.час

Гордана Никовић

1-4, смена Б

среда, 2.час

Вера Пековић

2-1, смена А

понедељак, 3.час

Невена Милосављевић

2-2, смена А

уторак, 4.час

Милуника Полић

2-3, смена А

понедељак, 4.час

Радомир Радојичић

2-4, смена А

понедељак, трећи час

Милица Николић

2-5, смена А

понедељак, 1.час

Аница Лојаница

3-1, смена Б

четвртак, 2.час

Цмиљана Јанковић

3-2, смена Б

среда, 3.час

Радмила Шуљагић

3-3, смена Б

уторак, 3.час

Зора Стевановић

3-4, смена Б

четвртак, 4.час

Љубинка Мијатовић

3-5, смена Б

четвртак, 3.час

Бојана Меденица

4-1, смена А

четвртак, 2.час

Славица Ристовић

4-2, смена А

уторак, 3.час

Добрила Тешић

4-3, смена А

понедељак, 4.час

Нина Вукић

4-4, смена А

четвртак, 3.час

Мирела Лазић

4-5, смена А

понедељак, 5.час

Биљана Богдановић

4-6, смена А

уторак, 2.часИме и презиме

Одељење

Време предвиђено за индивидуалне разговоре

СМЕНА  A:

 Весна Шекељић, српски језик

7-2

уторак, велики одмор

Јулија Филиповић, српски језик

8-3

уторак, велики одмор

Владица Родаљевић, српски језик

 

четвртак, 2. час

Емина Јеремић-Мићовић, енглески језик

7-3

уторак, 5. час

Оливера Дробњаковић, енглески језик

 

понедељак, велики одмор (А смена)

уторак, велики одмор (Б смена)

Јасмина Живадиновић, енглески језик

 

понедељак, 6. час

Зорица Николић, ликовна култура

 

уторак, 3. час

Миломир Максимовић, историја

 

четвртак, 4. час

Ивана Јанковић,грађанско васпитањепетак, 7. час (А смена), четвртак, 7. час (Б смена)

Госпава Топаловић, географија

6-2

понедељак, 3. час

Весна Димитријевић, физика

7-6

петак, 2. час

Иван Жунић, физика

 

уторак, 1. час

Небојша Чумић, математика

 

среда, 1. час

Оливера Ђокић, математика

6-5

четвртак, 3. час

Милка Зарић, математика

 

уторак, 6. час, среда (А смена), 6. час (Б смена)

Јасна Радосављевић, биологија

8-6

уторак, 4. час

Милева Рогић,биологија

 

среда, 5. час (А смена)

петак, 2. час (Б смена)

Александар Милосављевић, ТиО

5-4

уторак, 3. час

Кристина Ђорђевић-Љубичић, физичко васпитање

 

понедељак, велики одмор

Исидора Шиљак, немачки језик

6-3

уторак, 2. час

Слађана Станојевић, немачки језик

 

уторак, 7. час

Ненад Вукајловић, веронаука

 

петак, 2. час

Владимир Бановић, веронаука

 

понедељак, велики одмор

Александар Димитријевић, цртање, сликање и вајање

 

понедељак,5. час

Филип Баралић, цртање, сликање и вајање

 

уторак,7.час

Милош Рацић, свакодневни живот у прошлости

 

четвртак,5. час

Јасминка Менђан-Павловић, домаћинство

 

среда, 6. час

 

СМЕНА  Б:

   

Биљана Кнежевић, српски језик

5-1

понедељак, 4. час

Љиљана Јелисавчић,

српски језик

 

уторак, велики одмор

Марија Буквић, српски језик

7-4

уторак, 2. час

Јелена Максимовић,  енглески језик

5-5

среда, 4. час

Ивана Јовичић, енглески језик

7-5

понедељак, 3. час

Данијела Несторовић, енглески језик

5-2

понедељак, 2. час

Драган Вићентић, ликовна култура

 

петак, 4. час

Јасминка Гајић, музичка култура

 

понедељак, 3. час

Ања Караклајић, музичка култура

 

понедељак, 4. час

Биљана Антонијевић, историја

 

среда, 3. час

Стевка Жунић, географија

7-1

четвртак, велики одмор

Јелена Дејовић, физика

 

понедељак, 3. час

Бранко Мићовић, математика

 

среда, 2. час

Сaша Јевтовић-Вујовић, математика

8-5

понедељак, 4. час

Бранка Кремић, биологија

 

понедељак, 3. час

Катарина Савић, хемија

 

среда, 2. час

Светлана Буквић, хемија

 

четвртак, 7. час

Оливера Крстић, ТиО

 

уторак, 3. час

Биљана Бојовић, информатика

 

петак, велики одмор

Марина Маркићевић, физичко васпитање

5-2

понедељак, 2. час

Никола Мићевић, физичко васпитање

8-2

четвртак, 3. час

Ана Иркић, физичко васпитање

 

среда, велики одмор

Марина Марјановић, немачки језик

8-4

уторак, 2. час

Горан Бојовић, информатика

 

петак, велики одмор

Горан Максимовић, грађанско васпитање

 

четвртак, велики одмор

10.09.2018.                                                                                      Директор школе

                                                                                                         Никола Бацетић