6. разред

Штампа

Конструкција центра описане кружнице троугла

Штампа

Конструкција центра уписане кружнице троугла

Штампа

Конструкција ортоцентра троугла

Штампа

Конструкција тежишта троугла