Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Ученици разредне наставе од 24.01.2022.године похађаће наставу по ПРВОМ моделу, што подразумева  реализацију образовно-васпитног рада непосредно у школи. Часови трају  45 минута

Промена смена одвијаће се на недељном нивоу, а током прве радне недеље, почев од  24.01.2022. ученици похађају наставу    после подне, од 14 часова.

Ученици од петог до осмог разреда, почев од 24.01.2022.године, наставу ће похађати по ДРУГОМ –комбинованом моделу, што подразумева поделу одељења на две групе и то:

-          Група А похађа наставу непосредно  прве недеље у понедељак и среду, а смена Б похађа  наставу на даљину.

-          Група Б похађа наставу непосредно у школи прве недеље  у уторак и петак, а група А похађа наставу на даљину.  

Напомена : Овај распоред односи се само на прву радну недељу, јер у четвртак, 27.01.2022. године је школска слава Свети Сава и ненаставан је  дан.

Ротирање група је на недељном нивоу. О распореду похађања за наредни период бићете накнадно обавештени. 

Часови  током прве недеље, од 24.01.2022. почињу у 7 и 30, и трају  45 минута.

Рад у продуженом боравку

Динамика рада је иста као током првог полугодишта и то према следећем распореду :

Васпитачице  Марина Баковић и Драгица Чолић  реализују васпитно-образовни рад током   прве радне недеље од 7 и 30 до 11,30 часова .

Васпитачица Биљана Николић реализује васпитно-образовни рад током  прве радне недеље од 13 часова до 17 часова.