Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

План одржавања припремне наставе у августу 2018.године за ученике упућене на поправни испит - ИО Стапари

Резултат слика за popravni ispit

 

Понедељак 20.8.2018.

8,00- 9,30 – српски језик- 5. Разред

8,00-9,30- математика- 5. разред

9,45- 11,15 – биологија – 5. разред

9,30-11,00 – српски језик- 7. Разред

Уторак, 21.8.2018.

8,00- 9,30 – српски језик- 5. Разред

8,00-9,30- математика- 5. разред

9,45- 11,15 – биологија – 5. разред

9,30-11,00 – српски језик- 7. Разред

Среда, 22.8.2018.

8,00- 9,30 – српски језик- 5. Разред

8,00-9,30- математика- 5. разред

9,45- 11,15 – биологија – 5. разред

9,30-11,00 – српски језик- 7. Разред

Четвртак, 23.8.2018.

8,00- 9,30 – српски језик- 5. Разред

8,00-9,30- математика- 5. разред

9,45- 11,15 – биологија – 5. разред

9,30-11,00 – српски језик- 7. Разред

Петак, 24.8.2018.

8,00- 9,30 – српски језик- 5. Разред

8,00-9,30- математика- 5. разред

9,45- 11,15 – биологија – 5. разред

9,30-11,00 – српски језик- 7. Разред

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА

ПОНЕДЕЉАК, 27.8.2018.

8,00-9,45- ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА -5. РАЗРЕД

9,45- 10,30 – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА- 7. РАЗРЕД

8,00 -9,45- ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ – 5. РАЗРЕД

УТОРАК , 28.8.2018.

8,00-8,15- УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – 5. РАЗРЕД

8,15- 8,30 –УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА- 7. РАЗРЕД

8,45-9,00- УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ- 5. РАЗРЕД

СРЕДА,29.8.2018.

8,00- 8,15 – ПОПРАВНИ ИСПИТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ- 5. РАЗРЕД

НАПОМЕНА: Комисију чине: одељењски старешина, предметни наставник и :

-за српски језик- наставник енглеског језика

-за математику – наставник физике

- за биологију- наставник географије

Ужице, 27.6.2018.                                                                                      Директор школе

                                                                                                                _____________________

       Никола Бацетић