Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

План одржавања припремне наставе у августу 2018.године за ученике упућене на поправни испит

Резултат слика за popravni ispit

ПОНЕДЕЉАК, 20.8.2018.

5. разред

8,00-9,30-   МАТЕМАТИКА  5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 1 – /Милка Зарић/

9,45 – 11,15  - 9,30 – ИСТОРИЈА – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ИСТОРИЈУ /Миломир Максимовић/

9,45- 11,15 – СРПСКИ ЈЕЗИК- 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 2 /Јулија Филиповић/

6. разред

8,00- 9,30 – МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД- МАТЕМАТИКА 2 /Бранко Мићовић/

7. разред

8,00- 9,30-  МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА 1 /Саша Јевтовић/

9,45- 11,15-  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 7. РАЗРЕД- КАБИНЕТ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Ивана Јовичић/

УТОРАК, 21.8.2018.

5. разред

8,00-9,30-   МАТЕМАТИКА  5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 1 – /Милка Зарић/

9,45 – 11,15  - 9,30 – ИСТОРИЈА – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ИСТОРИЈУ -  Миломир Максимовић/

9,45- 11,15 – СРПСКИ ЈЕЗИК- 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 2

/Јулија Филиповић/

6. разред

8,00- 9,30 – МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД- МАТЕАМТИКА 2 /Бранко Мићовић/

7. разред

8,00- 9,30-  МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА 1 /Саша Јевтовић/

9,45- 11,15-  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 7. РАЗРЕД- КАБИНЕТ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Ивана Јовичић/

СРЕДА, 22.8.2018.

5. разред

8,00-9,30-   МАТЕМАТИКА  5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 1 – /Оливера Ђокић/

9,45 – 11,15  - 9,30 – ИСТОРИЈА – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ИСТОРИЈУ -  /Миломир Максимовић/

9,45- 11,15 – СРПСКИ ЈЕЗИК- 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 2 /Јулија Филиповић/

6. разред

8,00- 9,30 – МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД- МАТЕАМТИКА 2 /Бранко Мићовић/

7. разред

8,00- 9,30-  МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА 1 /Саша Јевтовић/

9,45- 11,15-  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 7. РАЗРЕД- КАБИНЕТ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

/ Ивана Јовичић/

ЧЕТВРТАК , 23.8.2018.

5. разред

8,00-9,30-   МАТЕМАТИКА  5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 1 – /Оливера Ђокић/

9,45 – 11,15  - 9,30 – ИСТОРИЈА – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ИСТОРИЈУ -  /Миломир Максимовић/

9,45- 11,15 – СРПСКИ ЈЕЗИК- 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 2

/Јулија Филиповић/

6. разред

8,00- 9,30 – МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД- МАТЕАМТИКА 2 /Бранко Мићовић/

7. разред

8,00- 9,30 -  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 7. РАЗРЕД- КАБИНЕТ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Ивана Јовичић/

9,45- 11,15 -  МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА 1 /Милка Зарић/

ПЕТАК, 24.8.2018.

5. разред

8,00-9,30-   МАТЕМАТИКА  5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 1 – /Оливера Ђокић/

9,45 – 11,15  - 9,30 – ИСТОРИЈА – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ИСТОРИЈУ -  /Миломир Максимовић/

9,45- 11,15 – СРПСКИ ЈЕЗИК- 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ СРПСКИ 2 /Јулија Филиповић/

6. разред

8,00- 9,30 – МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД- МАТЕАМТИКА 2 /Бранко Мићовић/

7. разред

8,00- 9,30 -  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- 7. РАЗРЕД- КАБИНЕТ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Ивана Јовичић/

9,45- 11,15 -  МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА 1 /Милка Зарић/