Прва основна школа краља Петра II

  • 1skola
  • 300863161 1295476421193306 4572904186483770844 n
  • engleski2023
  • IMG 2219
  • mask2023
Штампа

Бесплатни уџбеници - обавештење

 Право на бесплатне уџбенике имају:

- Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

- Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП), укључујући и ИОП3;

- Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни  рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увеhан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

- Ученицима који су у породици тpehe или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

- Ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

                 Школи се, као доказ о испуњености услова, доставља cлeдeћa документација:

- за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи: решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

- за ученике који су у породици тpећe или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет): потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

- за ученике који су у породици тpehe или свако наредно poђeнo дете и ученици су  Прве основне школе краља Петра II, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. 

-За ученике који основншколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП) није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Одељењске старешине/учитељи су у обавези да обавесте родитеље о прикупљању документације за пријављивање за бесплатне уџбенике. Родитељи су у обавези да потпуну документацију доставе одељењском старешини/учитељу најкасније до среде, 15.3.2022.године. Одељењске старешине/учитељи достављају списак са прикупљеном документацијом Управи школе у петак, 18.3.2022.године. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће се примати.

                     Школа је одговорна за благовремено обавештавање родитеља, односно других  законских заступника ученика, прикупљање документације,  yнoc и тачност унетих  података.  Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

   

  01. 03. 2022. године                                            Данијел Радевић

                      Директор Школе