Штампа

НОВИНЕ У ОБРАЗОВАЊУ: Шта ће прваци и петаци учити по новом плану

Резултат слика за новине у образованју

Ученици првог и петог разреда основне школе и првог разреда гимназије од септембра ће учити ново градиво, биће ослобођени “бубања”, а цела настава биће усмерена као знањима и вештинама која ће ђаци имати на крају разреда. Нови наставни планови и програми су завршени, за основну школу и усвојени, а расписан је и конкурс за нове уџбенике.

Програми су растерећени, прилагођенији узрасту и многе области, које су се показале као претешке, пребачене су у старије разреде.

– У првом разреду, у предмету “Свет око нас”, све је објашњено на непосредном окружењу ученика, од школе до куће. Рецимо, у лекцији о празницима, учиће о Новој години, Божићу, дану школе, Светом Сави, а не о Дану републике, рецимо, јер је за његов узраст то још апстрактно – објашњава за “Новости” Гордана Мијатовић из Завода за унапређивање образовања и васпитања, који је задужен за израду наставних планова и програма. – Српски језик у првом разреду растерећен је, смањен је број књижевних дела која треба да савладају, а уведено је читање у наставцима, како би деца навикла да читају дужа књижевна дела. Враћена је васпитна улога, ради се пуно на комуникацији, па је уведено и учтиво обраћање саговорнику. Код математике, на пример, у првом разреду деца не уче одмах да мере на метре или литре, јер им је то апстрактно, али могу да мере корацима.

Смањење обима градива једна је од новина и за пети разред. Рецимо, цела област гласовних промена пребачена је у шести разред, смањен је број дела која се анализирају на часу, али је враћена обавезна домаћа лектира. Предвиђено је да се граматика не учи фактографски, већ кроз примере на књижевним делима која читају. Највећа новина је градиво из биологије, која ће се убудуће учити по спиралном моделу. У петом разреду биће обрађене све теме овог предмета, али са чињеницама прилагођеним узрасту. У сваком следећем разреду, њихово знање ће се продубљивати. По истом моделу учиће се и Грађанско васпитање.

Конкурс за уџбенике

За нове програме, пре септембра биће спремни и нови уџбеници. Министарство просвете већ је расписало конкурс за издаваче. – Конкурс је расписан према постојећем закону, али како је нацрт новог закона о уџбеницима у јавној расправи, надамо се да ће бити усвојен на време, па да ћемо одабир уџбеника моћи да спроведемо према њему. То значи, између осталог, да неће постојати ограничење да ће се учити само по уџбеницима које изаберу школе у које иде више од пет одсто свих ученика датог разреда – потврђује за “Новости” Весна Недељковић, помоћница министра просвете.

– Крећемо од првог и петог разреда основне и првог средње школе, да бисмо следеће године проширили на други, шести и други средње, чиме ћемо за четири године имати потпуно реформисан систем – најављује Гордана Мијатовић. – Новина је што је настава орјентисана ка исходима, а не према количини чињеница коју ученик треба да меморише. Важно је оно што на крају разреда и школовања ученик зна и уме. Многе наставне јединице из различитих предмета повезане су тако да заједнички може да из обрађује више наставника. Веома смо водили рачуна и о томе са којим знањем ученици реално долазе у први и пети разред, како не бисмо пред њих поставили нереално оптерећење. Предвиђени исходи су прецизно дефинисани и њих мора да постигне сваки ученик. Јасни су и стандарди постигнућа, те ћемо на крају разреда знати колико ученика је на основном, средњем и напредном нивоу.

Да би нови начин учења могао да добро да функционише у пракси, појашњава наша саговорница, током 2018. године планирана је обука 19.500 наставника, и још толико током 2019. године.