Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

Распоред одржавања допунског рада школска година 2018/2019 смена А

ВРЕМЕ: 13.00 – 13.45  

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

разред

 

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

Весна Шекељић

српски језик

         

2,16,30

3,17,31

4,18

 

13,27

14,28

1,15,29

 

11,25

12,26

13,27

Владица Родаљевић

српски језик

     

4,18

     

2,16,30

     

13,27

     

11,25

Марија Буквић

српски језик

 

21

     

5,19

     

9,23

     

7,21

   

Јулија Филиповић

српски језик

6,7

6

 

7

2, 16,30

4,18

 

5,19

13,27

1,15,29

 

2,16,30

11,25

13,27

 

14,28

Оливера Дробњаковић

енглески језик

6

7

   

6

7

   

6

7

   

6

7

   

Емина Јеремић Мићовић

енглески језик

   

17

24

   

11,15,29

8,22

   

12,26

5,19

   

10,24

3,17

Исидора Шиљак

немачки језик

         

10

17

24

31

 

14

21

 

5

12

19

Небојша Чумић

математика

   

5,19

5,19

   

3,17,31

3,17,31

   

14,28

14,28

   

12,26

12,26

Милка Зарић

математика

СРЕДА 7 ЧАС НЕПАРНЕ СЕДМИЦЕ, УТОРАК И ЧЕТВРТАК ПАРНЕ СЕДМИЦЕ

Оливера Ђокић

математика

19

17

   

3, 17,31

1,15,29

   

14,28

26

   

12,26

10,24

   

Ивана Јанковић

историја

20

14

   

11

12

   

15

23

   

6

7

   

Миломир Максимовић

историја

20

     

4

18

2

16

1

15

14

16

4

5

11

12

Јасна Радосављевић

биологија

28

25

   

9

11

2,23

4,25

6

9

27

30

4

6

25

28

Милева Рогић

биологија

           

12,26

     

23

     

7

 

Слађана Станојевић

немачки језик

         

11

18

25

8

15

22

29

6

13

20

28

Госпава Топаловић

географија

       

2

3

4

5

27

28

29

30

25

26

27

28

Иван Жунић

физика

 

27

 

25

   

11

     

15

8

 

6

 

13

Весна Димитријевић

физика

         

9

10

11

 

20

21

22

 

18

19

20

Катарина Савић

хемија

ЧЕТВРТАК СЕДМИ ЧАС

 

У Ужицу, 17.09.2018.                                                                                                                                                                                                              Директор Школе

 

  Никола Бацетић